Privacy

Privacyverklaring – Hoeve het Blokhuis

Bescherming van persoonsgegevens

Hoeve het Blokhuis hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Hoeve het Blokhuis omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Hoeve het Blokhuis verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Hoeve het Blokhuis verstuurt soms interessante berichten en daarin is steeds de mogelijkheid voorzien om via uitschrijven dergelijk berichten niet meer te ontvangen in de toekomst.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een mail naar info@hoevehetblokhuis.be

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Contact

Robby Kelchtermans – info@hoevehetblokhuis.be

X